Kampania edukacyjna 'Mamo, Tato, wybieram EKOtransport'

 

image001

 

 

Kampania realizowana jest w najstarszych grupach przedszkolnych.

Cele ogólne kampanii:

  • Zwrócenie uwagi na ekologiczny i racjonalny energetycznie transport w mieście
  • Nakłonienie dzieci do aktywnego współtworzenia i współrealizowania założeń polityki transportowej
  • Przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z transportu miejskiego
  • Ukształtowanie pożądanych postaw uczestników kampanii w odniesieniu do ekologicznego transportu w mieście poprzez naukę i zabawę.

W czasie zajęć dzieci dowiedzą się jaki wpływ na środowisko mają spaliny wydobywające się z samochodów osobowych.
Porozmawiają o zjawisku smogu oraz  kwaśnych deszczach oraz o ich wpływie na środowisko i zdrowie człowieka.
Poznają ekologiczne środki transportu zbiorowego oraz korzyści wynikające z ich użytkowania. Podczas zabaw ruchowych i scenek dramowych dzieci utrwalą zasady bezpieczeństwa obowiązujące na drodze oraz w środkach komunikacji miejskiej.
Organizatorem akcji jest Związek Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Kampanii towarzyszy konkurs skierowany do całych rodzin. Zwycięzcą konkursu będzie rodzina, która zgromadzi w ciągu miesiąca najwięcej punktów za bilety wykorzystanie w środkach komunikacji miejskiej. Wszystkie dzieci uczestniczące w kampanii otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy.