Grupa V "PINGWINKI" (5 - latki)

nauczyciel: mgr Dorota Skowrońska

nauczyciel: mgr Aleksandra Słowińska

pracownik obsługi: Sabina Kliś

 grupa 5 pingwinki