Zadania wychowawczo-kształcące realizowane w grupie VI w grudniu 2017
 
Tematyka kompleksowa:
 
1. List do Mikołaja:
2. Zapraszamy na teatrzyk
3. Świąteczne drzewko
4. Ślady na śniegu
 
W miesiącu grudniu z poznanych spółgłosek i samogłosek tworzyć będziemy sylaby na i wyszukiwać na nie wyrazy, np. ma - sło, ma- szyna, mu- cha, mo - rze, itp. Dokonywać będziemy prostych operacji matematycznych; porównywać, szeregować, dodawać, odejmować, poznamy cyfrę 3, przeliczać i dopełniać do wskazanej liczby, układać przedmioty wg wielkości rosnącej i malejącej. Spróbujemy rozwiązywać proste zadania matematyczne. Poznamy literę P. Nauczymy się nowych piosenek o Mikołaju, choince, śpiewać będziemy kolędy. W dniu 13.12.17 r. zaprosimy rodziców na zajęcia otwarte i przedstawimy im program artystyczny: „Gwiazdki i gwiazdeczki”. 15.12.17r. obejrzymy przedstawienie teatralne pt: „Opowieść wigilijna”.  W dniu 20.12.17 r. odbędzie się Wigilia przedszkolna podczas której, zaprezentowane zostaną Jasełka w wykonaniu kolegów z gr.III. Obserwować będziemy zmiany zachodzące w przyrodzie. Poznamy pomieszczenia związane z teatrem: scena, garderoba, widownia. Oraz dowiemy się kto w nim pracuje: aktor, reżyser, scenograf. Wykonamy lalki cieniowe, pacynkę ze starej skarpety. Wykonamy eksperymenty z wodą; poznamy jej stany skupienia, uświadomimy sobie, że pod wpływem temperatury przybiera różne formy, zwrócimy uwagę na rolę wody  w środowisku. Nauczymy się odczytywać temperaturę na termometrze. Poznamy budowę drzewa, zwrócimy uwagę na różnice i podobieństwa między drzewami liściastymi a iglastymi. Ubierzemy choinkę i wykonamy ozdoby świąteczne. Liczymy na opady śniegu, by móc nauczyć się rozpoznawać ślady na śniegu. Poznamy pracę pana leśniczego.
 
opracowała: Anna Włoch