Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca

p. Ewelina Andrzejczyk

Zastępca

p. Urszula Bałakier-Lewandowska

Sekretarz

p. Monika Krause

Skarbnik

p. MichałRusak

Komisja rewizyjna

p. Dorota Klein p. Aleksandra Lewandowska