Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca

p. EWELINA ANDRZEJCZYK

Zastępca

p. URSZULA BAŁAKIER-LEWANDOWSKA

Sekretarz

p. DOROTA KLEIN

Skarbnik

p. MICHAŁ RUSAK

Komisja rewizyjna

p. JUSTYNA OLEJNIK, p. DOROTA WNUCZYŃSKA-SZOKA