Informacja dla Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola nr 13 na rok szkolny 2017/2018

 

W dniu 10.05.2017r. o godzinie 16.00 zawierane będą umowy regulujące  zasady  korzystania z usług edukacyjnych przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Prosimy o przygotowanie danych:

  • pesel dziecka
  • pesel i numer dowodu osobistego rodziców / prawnych opiekunów dziecka

 

Dyrektor Przedszkola nr 13 Elżbieta Smolna