RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ

W PRZEDSZKOLU

 

W DNIU 04.09.2017r. /PONIEDZIAŁEK/

W GODZINACH 14.00 – 17.00

ZAWIERANE BĘDĄ

UMOWY REGULUJĄCE ZASADY KORZYSTANIA

Z USŁUG EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DANYCH:

PESEL DZIECKA, PESEL I NUMER DOWODU

OSOBISTEGO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

opracowała Elżbieta Smolna