Dnia 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 16.15 w sali grupy V

odbędzie się spotkanie z psychologiem – mgr Iwoną Sroką

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni.

Temat prelekcji:

  • „Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym”

Serdecznie zapraszamy !