Drodzy rodzice!

Informujemy, że płatności za zrealizowane godziny wykraczające poza minimum, za miesiąc:  MARZEC  2020

należy wpłacać na rachunek bankowy Przedszkola nr 13:


PKO BP nr: 22 1440 1026 0000 0000 1253 5325

Tytułem:  opłata za mc, imię i nazwisko dziecka, grupa

(np.: „opłata/godziny  03/2020, Zosia Kowalska, grupa III”)

  • Wysokość opłaty zależy od liczby rzeczywistych godzin pobytu dziecka
    w przedszkolu w danym miesiącu, zarejestrowanej w systemie czytnika Kart Mieszkańca.
  • Opłata powinna wpłynąć na konto bankowe w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wysokości opłat. Za każdy dzień opóźnienia przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.

Prosimy bardzo o terminowe oraz zgodne z naliczeniem rozliczenie należności!

Prosimy o dokonanie płatności do 15.04. 2020 r.

/wysokość kwoty do pobrania po zalogowaniu do systemu elektronicznej ewidencji obecności dzieci – karta mieszkańca /

Informacja dodatkowa:

  1. Odpisy i rozliczenia pozostałe za miesiąc marzec (żywienie) będą możliwe u Intendenta po ponownym uruchomieniu zajęć przedszkolnych.

    Przypominamy o terminowych wpłatach