ZADANIA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI Z GRUPY VI W PAŹDZIERNIKU 2018

zadania gr 6 pazdziernik 2018

 

 Kręgi tematyczne:

1. „Ja i moja rodzina”

2. „Bezpieczna droga do przedszkola”

3. „Jesień w parku i ogrodzie”

4. „Pobaw się ze mną”

5. „Jesienne odgłosy”

W październiku dzieci z Grupy VI:

 • jak co miesiąc, obejrzą przedstawienie teatralne, tym razem w wykonaniu Teatru Falko Show,
  pt. „Teatr sznurkowy”, przypominając sobie zasady zachowania się podczas przedstawienia teatralnego;
 • spotkają się z panami Policjantami, utrwalając wiedzę dotyczącą prawidłowego poruszania się na przejściach dla pieszych;
 • wyjdą na spacer na skrzyżowanie z sygnalizatorami świetlnymi, będą obserwować ruch na drodze  oraz przechodzić przez przejście dla pieszych po pasach;
 • będą obchodzić „Zielony Dzień” oraz „Światowy Dzień Drzewa”, posadzą drzewko w naszym ogrodzie przedszkolnym;
 • będą gościły pieska ze Schroniska „Ciapkowo”, z okazji Dnia Kundelka;
 • przypomną sobie, jakie są charakterystyczne cechy jesieni oraz wygląd jesiennego ogrodu, lasu, pól i łąk;
 • utrwalą znajomość numerów telefonów alarmowych, a także sytuacje, w których należy użyć
  tych numerów;
 • będą rozwijały mowę i słuch, podczas zabaw logopedycznych i ćwiczeń aparatu mowy;
 • będą rozwijały sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową;
 • będą doskonaliły umiejętność rozpoznawania kolorów, a także figur geometrycznych;
 • będą doskonaliły umiejętność określania położenia przedmiotu w przestrzeni (na, za, pod, przed,
  w, obok);
 • odważniejsze dzieci będą starały się wypowiadać na forum całym zdaniem, a nieśmiałe dzieci będą przełamywały niechęć przed wypowiedziami na forum;
 • zapoznają się z wyglądem liter: „E”, „e”, „I”, „i”, a także doskonalić będą umiejętność rozpoznawania wyrazów zaczynających się na wymienione głoski, będą kreśliły szlaczki literkopodobne;
 • będą wycinały, układały i naklejały obrazki i historyjki według kolejności zdarzeń, wypowiadały się na temat związków przyczynowo-skutkowych zawartych w historyjce,
 • dzieci przypomną sobie co to są rymy, a także będą próbowały układać różne rymy;
 • będą doskonaliły umiejętność przeliczania, dodawania, odejmowania, tworzenia określonych zbiorów, klasyfikowania i porównywania;
 • będą doskonaliły umiejętność wycinania wzdłuż określonej linii, umiejętność prawidłowego chwytu nożyczek, a także kredki oraz sztućców;
 • będą doskonaliły percepcję słuchową, wystukując określony rytm;
 • będą uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu, a także w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem piłek, szarf oraz woreczków (ćwiczenia orientacyjno-porządkowe, ćwiczenia z elementem podskoku, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenia z elementem czworakowania, ćwiczenia z elementem skłonu w przód, ćwiczenia z elementem podskoku, ćwiczenia przeciw płaskostopiu, ćwiczenia ramion);
 • będą doskonaliły umiejętność zachowania się w łazience, w sali, w szatni oraz w ogrodzie przedszkolnym;
 • będą doskonaliły umiejętności samoobsługowe przy stolikach, w łazience, w szatni, podczas przebierania się na gimnastykę i podczas wyjść i powrotów z placu zabaw;
 • przynosząc swoje ulubione zabawki, dzieci będą doskonaliły umiejętność zabawy w małych grupach, dzielenia się swoimi rzeczami, a także umiejętność poszanowania cudzej własności;
 • codziennie dzieci będą doskonalić umiejętność współpracy w grupie, tworzenia miłego klimatu oraz przestrzegania reguł zawartych w grupie.
 
opracowała: Izabela Szulc