Przedszkole nr 13 w Gdyni

Nazwa jednostki: Przedszkole nr 13
Ulica: Widna 15
Kod pocztowy: 81-543
Miejscowość: Gdynia
NIP: 586-12-13-390