Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca

p. Ewelina Andrzejczyk

Zastępca

p. Monika Mielczarek

Sekretarz

p. Sylwia Ulanowicz

Skarbnik

p. Joanna Basz

Komisja rewizyjna

p. Agnieszka Kilen, p. Aleksandra Lewandowska