Przedszkole nr 13 w Gdyni

Dyrektor Przedszkola mgr Elżbieta Smolna
Wicedyrektor mgr Wioletta Janik
Księgowa mgr Ewelina Zagawa
Intendent Teresa Jarynowska
Kadrowa mgr Bożena Kelsch
Administrator Ochrony Danych Osobowych mgr Elżbieta Smolna
Inspektor Ochrony Danych Osobowych mgr Bożena Kelsch