Rok szkolny 2021/2022

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia/typ szkoły

Liczba godzin

Stopień awansu zawodowego

a

b

d

e

f

1 Elżbieta Smolna Dyrektor / wychowanie przedszkolne 6 Nauczyciel dyplomowany
2 Wioletta Janik W-ce dyrektor / wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
3 Anita Kwiatkowska Wychowanie przedszkolne    25 Nauczyciel dyplomowany
4 Jolanta Płaczek Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
5 Dorota Skowrońska Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
6 Anna Pidenko-Woźniak Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
8 Marzena Bohatyrowicz-Szady Logopeda 10 Nauczyciel mianowany
9 Magdalena Janca Wychowanie przedszkolne 22 Nauczyciel mianowany
10 Dorota Langowska Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
11 Izabela Szulc Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
12 Alicja Burkiciak Religia, wychowanie przedszkolne 22 Nauczyciel kontraktowy
13 Arleta Wiśniewska Logopedia 24 Nauczyciel kontraktowy
14  Janina Stec Wychowanie przedszkolne 22 Nauczyciel mianowany
15 Aleksandra Jabłońska Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel kontraktowy
16

Iwona Pigła – Kwidzińska

wychowanie przedszkolne 22

nauczyciel
kontraktowy