Rok szkolny 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot
prowadzone zajęcia/typ szkoły

1.

Elżbieta Smolna

Dyrektor / wychowanie przedszkolne

2.

Wioletta Janik

Wicedyrektor / wychowanie przedszkolne

3.

Alicja Burkiciak

Wychowanie przedszkolne  /Religia

4.

Magdalena Janca

Wychowanie przedszkolne   

5.

Anita Kwiatkowska

Wychowanie przedszkolne   

6.

Dorota Langowska

Wychowanie przedszkolne   

7.

Marlena Mazurowska

Wychowanie przedszkolne   / Pedagog specjalny

8.

Anna Pidenko-Woźniak

Wychowanie przedszkolne   

9.

Iwona Pigła-Kwidzińska

Wychowanie przedszkolne  /Język angielski 

10.

Jolanta Płaczek

Wychowanie przedszkolne   

11.

Dorota Skowrońska

Wychowanie przedszkolne   

12.

Barbara Smużyńska

Wychowanie przedszkolne   

13.

Janina Stec

Wychowanie przedszkolne   

14.

Wioleta Sulikowska

Wychowanie przedszkolne   

15.

Izabela Szulc

Wychowanie przedszkolne   

16.

Anna Szweda

Psycholog

17.

Arleta Wiśniewska

Logopeda