Rok szkolny 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot
prowadzone zajęcia/typ szkoły

1.

Elżbieta Smolna

Dyrektor / wychowanie przedszkolne

2.

Wioletta Janik

Wicedyrektor / wychowanie przedszkolne

3.

Agnieszka Baranowska

Religia

4. Alicja Burkiciak Wychowanie przedszkolne

5.

Magdalena Janca

Wychowanie przedszkolne   

6.

Anita Kwiatkowska

Wychowanie przedszkolne   

7.

Dorota Langowska

Wychowanie przedszkolne   

8.

Marlena Mazurowska

Wychowanie przedszkolne   / Pedagog specjalny

9.

Anna Pidenko-Woźniak

Wychowanie przedszkolne   

10.

Iwona Pigła-Kwidzińska

Wychowanie przedszkolne  /Język angielski 

11.

Jolanta Płaczek

Wychowanie przedszkolne   

12.

Dorota Skowrońska

Wychowanie przedszkolne   

13.

Barbara Olszewska

Wychowanie przedszkolne   

14.

Janina Stec

Wychowanie przedszkolne   

15.

Izabela Szulc

Wychowanie przedszkolne   

16.

Anna Szweda

Psycholog

17.

Arleta Wiśniewska

Logopeda