Rok szkolny 2020/2021

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne (uczelnia, rok ukończenia)

Nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia/typ szkoły

Liczba godzin

Stopień awansu zawodowego

a

b

c

d

e

f

1 Elżbieta Smolna
 • Uniwersytet Śląski – Wydział pedagogiczno-artystyczny - mgr wychowania przedszkolnego (04-06-1993)
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna- Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą (16-03-2003)
 • Studium Wychowania Przedszkolnego - wychowanie przedszkolne
 • (24-06-1985)
Dyrektor / wychowanie przedszkolne 6 Nauczyciel dyplomowany
2 Wioletta Janik
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna - Licencjat pedagogiki Wczesnoszkolnej (uznanie zbieżności kierunku przez dyrektora z dnia 17.07.2001r.)
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna mgr pedagogiki z p.p. (20-04-1999)
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki (20-06-2006)
 • Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (07.06.2010)
W-ce dyrektor / wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
3 Anita Kwiatkowska
 • Uniwersytet Gdański- mgr Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego (28-07-1993)
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna - Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki (20-02-2006)
Wychowanie przedszkolne    25 Nauczyciel dyplomowany
4 Jolanta Płaczek
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Zintegrowanej (25-02-2009)
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Magisterskie Studia Uzupełniające, Pedagogika Ogólna (30.06.2006)
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, licencjat Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej (02.07.2004)
 • Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Gdańsku, Wychowanie Przedszkolne (13.06.1990)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
5 Dorota Skowrońska
 • Uniwersytet Gdański - mgr pedagogiki (24-05-1995)
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna - Studia Podyplomowe – Wychowanie Przedszkolne (23-02-2002)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
6 Anna Włoch
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Zintegrowanej (25-02-2009)
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - mgr Pedagogiki i Psychopedagogiki (08-06-2006)
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku - licencjat Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (05-07-2004)
 • Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdyni, Wychowanie Przedszkolne (10-06-1981)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
7 Anna Pidenko-Woźniak
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana (24-06-2009)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie - licencjat Pedagogika Resocjalizacyjna (20-06-2006)
 • mgr pedagogiki , Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: Pedagogika Zintegrowanej Wczesnej Edukacji, rok ukończenia 2012.
 • Studia podyplomowe kierunek Pedagogika w zakresie Integracja sensoryczna, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach , rok ukończenia 2021
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
8 Marzena Bohatyrowicz-Szady
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - Studia Podyplomowe - Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana (24-06-2009)
 • Uniwersytet Gdański, mgr Filologii Rosyjskiej (31-01-2002)
 • Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studia Logopedyczne (2016r.), Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, studia podyplomowe w zakresie: Socjoterapia i terapia pedagogiczna (2014r.)
Logopeda 10 Nauczyciel mianowany
9 Magdalena Janca
 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowacza - licencjat (24-06-2008)
 • Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z terapią pedagogiczną (21.07.2010)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel mianowany
10 Dorota Langowska
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni, Pedagogika Przedszkolna, Wczesnoszkola i Terapia Pedagogiczna - licencjat (08-07-2008)
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Nauk Społecznych, mgr Pedagogiki Szkolnej (02.07.2010)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
11 Izabela Szulc
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni - licencjat Pedagogika Przedszkolna, Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna (29-06-2007)
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Nauk Społecznych, mgr pedagogiki (09.04.2010)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
12 Alicja Burkiciak
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mgr teologii
 • Wyższa Szkoła Społeczno-ekonomiczna w Gdańsku, studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną (2012r.), magister
 • Studia podyplomowe kierunek Pedagogika w zakresie Integracja sensoryczna, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach , rok ukończenia 2021
Religia, wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel kontraktowy
13 Arleta Wiśniewska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek logopedia, licencjat (08-07-2016 r.)
 • Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Studia drugiego stopnia mgr, kierunek logopedia – specjalność neurologopedia (25-06-2018)
Logopedia 24 Nauczyciel kontraktowy
14  Janina Stec
 • Studium Nauczycielskie w Gdyni (04.06.1987 r.)
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, licencjat (2016r.)
 • Kolegium Jagielońskie Toruńska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Społecznych, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, mgr pedagogiki (2018 r.)
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel mianowany
15 Aleksandra Jabłońska
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk społecznych, kierunek: pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową (2016r.), magister
Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel kontraktowy
16

Iwona Pigła – Kwidzińska

 • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Pedagogika resocjalizacyjna – licencjat (20.07.2011 r.),
 • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji – magister pedagogiki (13.03.2016 r.),
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Studia Podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) 17.06.2019 r.
 • Studia podyplomowe kierunek Pedagogika w zakresie Integracja sensoryczna, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach , rok ukończenia 2021
wychowanie przedszkolne 25

nauczyciel
kontraktowy