Rok szkolny 2022/2023

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia/typ szkoły

Liczba godzin

Stopień awansu zawodowego

1 Elżbieta Smolna Dyrektor / wychowanie przedszkolne 5 Nauczyciel dyplomowany
2 Wioletta Janik W-ce dyrektor / wychowanie przedszkolne 8 Nauczyciel dyplomowany
3 Anita Kwiatkowska Wychowanie przedszkolne    22 Nauczyciel dyplomowany
4 Jolanta Płaczek Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
5 Dorota Skowrońska Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
6 Anna Pidenko-Woźniak Wychowanie przedszkolne 22 Nauczyciel dyplomowany
7 Marlena Mazurkowska Wychowanie przedszkolne
Pedagog specjalny
25
8,25
Nauczyciel początkujący
8 Magdalena Janca Wychowanie przedszkolne 22 Nauczyciel mianowany
9 Dorota Langowska Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
10 Izabela Szulc Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel dyplomowany
11 Alicja Burkiciak wychowanie przedszkolne
Religia
25
5
Nauczyciel mianowany
12 Arleta Wiśniewska Logopeda 19,5 Nauczyciel kontraktowy
13  Janina Stec Wychowanie przedszkolne 25 Nauczyciel mianowany
14 Anna Szweda Psycholog 8,25 Nauczyciel kontraktowy
15

Iwona Pigła – Kwidzińska

wychowanie przedszkolne
Język angielski

25
4

nauczyciel kontraktowy