HISTORIA PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI

 

Rok założenia : 1966 r.

Przedszkole rozpoczęło swoją  działalność 2 listopada 1966 roku. Powstanie Państwowego Przedszkola Nr 13 w Gdyni przy ul. Widnej 15 i utworzenie czteroodziałowego przedszkola miało na celu zapewnienie dzieciom, mieszkającym w dzielnicy Witomino opieki, bezpieczeństwa, wyżywienia i kontaktu z naturą.
Przedszkole nr 13 usytuowane jest w dzielnicy Gdyni – Witomino. Jest to dzielnica prężnie rozwijająca się, rozbudowująca swoją infrastrukturę z powstającymi nowymi osiedlami i zwiększającą  się liczbą mieszkańców, stanowi zaplecze edukacyjne dla rozwijających się dzielnic Gdyni: Chwarzno, Wiczlino. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się w zacisznym zakątku w pobliżu lasu – Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń, cisza sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą.

 

Dyrektorzy Przedszkola Nr 13:

 • W latach  1966  - 1977 -  Pani Janina  Krawczyk
 • W latach  1977  - 2007 -  mgr Elżbieta Szymborska
 • Od 01.09.2007 roku  Dyrektorem Przedszkola  jest pani mgr Elżbieta Smolna i kieruje nim do chwili obecnej.

 

Wicedyrektorzy Przedszkola Nr 13 :

 • 1980 r. – 2003 r.  - Wicedyrektor Pani Nina Teske
 • 2010 r. - Wicedyrektor  mgr Wioletta Janik

 

W latach 1966 – 1970

Przy udziale pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola zagospodarowano ogród przedszkolny, wywieziono gruz, śmieci, wydzielono cztery części ogrodu dla każdej grupy wiekowej, które wyposażono w odpowiedni sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz piaskownice. Zasadzono kwiaty, krzewy, utworzono ogródek doświadczalny.

 

W latach 1970 - 1975

Państwowe Przedszkole Nr 13 było siedzibą pracy metodyka wychowania przedszkolnego dla nauczycieli gdyńskich placówek. Funkcję metodyka pełniła Pani Irena Czeczot. W placówce prowadzone były zajęcia otwarte oraz pokazowe zarówno dla nauczycieli rozpoczynających pracę jak też już pracujących, praktyki odbywały również słuchaczki SWP w Gdyni / lata 1975 -1982 /

 

W latach 1992 - 2011

Państwowe Przedszkole Nr 13 w Gdyni zgodnie z obowiązującymi przepisami stało się zadaniem własnym gminy. Gmina Gdynia stała się organem prowadzącym przedszkole. Nastąpiła zmiana nazwy z Państwowego na Samorządowe Przedszkole Nr 13. Zmiana przepisów finansowych i prawa budżetowego spowodowała zmianę gospodarowania i funkcjonowania placówki – przedszkole stało się zakładem budżetowym.

 

W 1993 roku

W wyniku zmiany Ustawy o Systemie  Oświaty i zmiany finansowania placówek przedszkolnych następuje zmiana organizacyjna pracy przedszkola. Wielu rodziców nie mogąc podołać ciężarowi kosztów za przedszkole rezygnuje z usług placówki. Dzieci mogą uczęszczać na 5-cio godzinne minimum programowe i  poza 5-cio godzinne minimum programowe. Zadowolenie z usług przedszkola powoduje ponowne zapisy dzieci, ale na pięciogodzinne minimum programowe aby zmniejszyć koszty za pobyt dziecka w przedszkolu. Rosnące zainteresowanie pracą przedszkola oraz pięciogodzinnym pobytem przyczyniło się do zaadoptowania sali gimnastycznej na salę dydaktyczną i w ten sposób utworzono 5 oddział, liczba dzieci uczęszczających na minimum programowe była tak duża, że spowodowała konieczność zorganizowania dwóch grup 5-cio godzinnych i dwu zmianowości.

 

W  2009 roku

W wyniku dużego zapotrzebowania na zorganizowaną opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym  salę gimnastyczną zagospodarowano na salę zabaw, zajęć i odpoczynku dzieci - utworzono szósty oddział.

 

W  2011 roku

Gmina Gdynia zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni z dniem 1 stycznia 2011 r. przekształciła zakład budżetowy – Przedszkole Samorządowe Nr 13 w jednostkę budżetową – Przedszkole Nr 13.

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  PRZEDSZKOLA NR 13

 

W latach 2008 – 2015

Wzrost zainteresowania usługami edukacyjnymi i potrzebami mieszkańców Gdyni przyczynił się do podjęcia  przez władze miasta decyzji o rozbudowie  i przebudowie przedszkola.

 

W 2008 roku

Zakres robót budowlanych obejmował: rozbudowę i przebudowę sali dydaktycznej, szatni , strefę wejścia, podjazd dla niepełnosprawnych, remont tarasu, wykonanie przejść, dojść oraz pochylni z kostki betonowej, remont tarasu, wykonanie budynku gospodarczego z pergolą ogrodową, roboty instalacji elektrycznej, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, roboty wodno-kanalizacyjne w obrębie budynku, instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości, instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości. Powierzchnia zabudowy Przedszkola Samorządowego Nr 13 w Gdyni w wyniku projektowanej rozbudowy zwiększyła się o 225,9 m².

 

W 2010 roku

 • Wykonanie robót budowlanych – remont schodów zewnętrznych oraz wymiana balustrady  schodowej w Przedszkolu Nr 13.

 

W 2011 roku

 • Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w obiekcie Przedszkola Nr 13.
 • Zainstalowano 10 kamer przemysłowych zewnętrznych, 2 kamery wewnętrzne, 2 lampy  halogenowe z czujką.

 

W 2012 roku

 • Wykonanie i montaż balustrad  zewnętrznych prostych i schodowych na tarasie Przedszkola Nr 13.
 • Ułożenie kostki brukowej na terenie placu zabaw oraz wjazdu do Przedszkola Nr 13.

 

W  2013 roku

 • Wykonanie instalacji odlodzeniowej rynien i rur spustowych w budynku Przedszkola Nr 13

 

W latach 2013 – 2014

 • Wykonanie izolacji poniżej poziomu terenu trzech ścian fundamentowych oraz docieplenie budynku.

 

MODERNIZACJA OGRODU

 

W 2008 roku

Teren otaczający przedszkole, duży ogród, który po rozbudowie dzięki przychylności i decyzji władz miasta został objęty nasadzeniami (około 2.040 roślin) tworzy wspaniałe, bezpieczne miejsce do zabaw ruchowych i rozwijania sprawności na świeżym powietrzu, ingerujący wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 

W 2011 roku

Modernizacja urządzeń, zakup i montaż sprzętu sprawnościowego: huśtawki „Bocianie gniazdo”,  piramidy wspinaczkowej Cheopsa, słupków sprawnościowych, zjeżdżalni, bujaków sprężynowych.

 

W 2015 roku

 • Zakup i montaż sprzętu zabawowego  „Ulubione podwórko” (firma Saternus).

 

Obecnie Przedszkole Nr 13 w Gdyni  to nowoczesna placówka, z dużymi estetycznymi  funkcjonalnymi salami dydaktycznymi, dobrze wyposażonymi w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Baza jaką dysponuje placówka pozwala na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają wychowanków do swobodnej zabawy. Zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom niezbędnym do funkcjonowania placówki przedszkolnej.