Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca

p. Olga Szarmach (gr. III)

Zastępca

p. Natalia Pedynkowska (gr. VI)

Sekretarz

p. Anna Krakowiak (gr. II)

Skarbnik

p. Dorota Kuźmińska (gr. I)

Komisja rewizyjna

p. Anna Gliszczyńska (gr. IV)

p. Jan Kołodziej Gliwiński (gr. V)