Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca

p. Olga Szarmach (gr. IV)

Zastępca

p. Natalia Pedynkowska (gr. VI)

Sekretarz

p. Jan Kołodziej Gliwiński (gr. V)

Skarbnik

p. Dorota Kuźmińska (gr. II)

Komisja rewizyjna

p. Anna Krakowiak (gr. III)

p. Edyta Wasilewska (gr. I)